Over smaak valt niet te twisten, over kwaliteit wel!

Niels

Niels

2019-01-11 15:26:00

Kwaliteit beschrijven betekent voor mij dat je met elkaar praat over wat het eten met ons doet; hoe het ons leven raakt en beïnvloedt. Je praat met elkaar over herkomst, verantwoord en duurzaam produceren, daarbij de gehele keten in ogenschouw nemend. Ook praat je met elkaar over voedingswaarden en de invloed van ons eten en drinken op onze gezondheid: wat doet eten en drinken voor ons lichaam? 

Eten en drinken speelt een meer belangrijke rol in de gezondheid van mensen. De ver van ons bed show is dramatisch gekelderd in kijkcijfers ten faveure van een programmering met meer aandacht voor de relatie tussen voeding en gezondheid. Onze eigen verantwoordelijkheid daarin wordt steeds meer gevoeld. Zowaar ook het besef dat onze verantwoordelijkheid ver strekt. Meer aandacht gaat uit naar dierenwelzijn, een respectvolle omgang met de natuur, maar ook naar de medemens aan de andere kant van de wereld, wiens kwaliteit van leven en werken wordt beïnvloedt door keuzes die wij hier met z’n allen maken. De realiteit dringt door: de manier waarop wij onze voeding organiseren heeft een beperkte houdbaarheid!

Ook in de zorg wordt meer gesproken over belangrijke thema’s als duurzaamheid,  maatschappelijk verantwoord en de relatie tussen voeding en gezondheid. Er is een verschuiving gaande van aandacht voor ‘zorgen voor gezondheid’ naar aandacht voor ‘gezond houden’.

Positieve ontwikkelingen

Er is positiefs te melden in de zorg. Ik moet denken aan de ontwikkelingen van een bedrijf als Conpax dat onder meer  duurzame en milieuvriendelijke kartonnen koffiebekers ontwikkelt die momenteel in ziekenhuis Rijnstate apart worden ingezameld om uiteindelijk weer hergebruikt te worden als systeemplafond.
Stichting Diverzio heeft samen met zorginstellingen ingezet op smakelijk, gezond en duurzaam eten en drinken in Cure en Care. Recentelijk is Stichting Eten en Welzijn opgericht dat samen met zorgorganisaties op basis van duurzaam en verantwoord organiseren toewerkt naar een toekomstbestendige organisatie van eten en drinken. Met de Verspillingsfabriek van Hutten Catering wordt actief bijgedragen aan het creëren van bewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid voor onze toekomst. Een positief signaal dat steeds meer mensen ja zeggen tegen groente en fruit met een schoonheidsfoutje en dat deze producten zo de weg vinden naar de zowel de (zorg)consumenten in de supermarkten en de zorginstellingen.

Ook vanuit de wetenschap valt positiefs te melden. Er wordt actief gezocht naar de relatie tussen voeding en gezondheid en de uitkomsten bevestigen deze relatie. Voorbeelden zijn het Food For Care concept dat bij Radboudumc is uitgerold maar ook het wetenschappelijk onderzoek dat momenteel wordt verricht naar het effect van voeding op kinderen met kanker in het Prinses Maxima Centrum. Aan de WUR in Wageningen wordt in samenwerking met overheden en bedrijfsleven gezocht naar innovaties die moeten leiden tot een meer verantwoorde, gezonde en duurzame oplossingen rondom voeding.

Koplopers, volgers en achterblijvers

Naast de positieve ontwikkelingen zijn er ook een aantal serieuze uitdagingen. Een uitspraak die nogal eens wordt gedaan: “In de zorg lopen ze altijd een beetje achteraan. Kijk maar eens naar de ontwikkelingen rondom eten en drinken in de hotellerie en horeca. Daar wordt het beleid gemaakt voor eten en drinken in de zorg.”
Zoals dat altijd gaat bij groei en vooruitgang zijn er koplopers, volgers en achterblijvers aan te wijzen. Dat geldt ook voor de zorg. Koplopers zijn zij die voor de troepen uitlopen, nieuwe wegen bewandelen, kansen en mogelijkheden exploreren en vernieuwing brengen. Zonder hen geen toekomst. Maar deze koplopers zouden er niet zijn wanneer de volgers zouden ontbreken, zij die deze vernieuwing omarmen, meenemen in de eigen organisatie en daar –gesteund door de gedragen organisatievisie – verandering aanjagen en zorgorganisaties de toekomst insturen.
Er zijn volgers die hun rol met verve vervullen, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. En dat is spijtig. Innovatie, groei en duurzaam bouwen houdt in dat we allemaal onze rol goed moet vervullen, ongeacht welke. Niet alleen de koplopers moeten voor de troepen uitgaan, maar de volgers moeten ook volgen. En daar zit ‘m nu juist de bottleneck. Door het ontbreken van een heldere gedragen visie rondom eten en drinken in zorginstellingen, wordt de rol van volgen niet door eenieder overtuigend opgepakt. Het gebrek aan aan commitment en wilskracht vanuit bestuur spelen een belangrijke rol. Gelukkig geldt dat lang niet voor elke zorgorganisatie en wordt er op diverse plekken in het land gewerkt aan een gezonde toekomst. Welke organisaties dat zijn? Dat zijn de organisaties die wel vanuit overtuiging, daadkracht en zorgvuldigheid aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van visie en beleid en zich inzetten voor een breder draagvlak binnen de organisatie. Het zijn die organisaties waar begrippen als gezonde voeding, duurzaamheid en verantwoord niet enkel terug te lezen zijn van papier maar van hoog tot laag in de organisatie worden uitgedragen en doorleeft. Daar staat het gevoerde voedingsbeleid synoniem voor datgene waar men als organisatie voor staat. Daar is het geen praatje voor de bühne. Dat praatje is voorbehouden aan de achterblijvers.

Geraadpleegd / Interessante sites

www.deverspillingsfabriek.nl
www.wur.nl
www.etenwelzijn.nl
www.conpax.com
www.foodforcare.nl
www.diverzio.nl

Gesprek laden
Vernieuwing keukenvoorzieningen in de zorg

JRM Food & Facitlities: onafhankelijk advies over service- en dienstverlening rondom vernieuwing keukenvoorzieningen in de zorg

Lees meer
Kwaliteitsslag met behoud kennis én kunde eigen organisatie!

Medewerkers en organisaties optimaliseren product- en dienstverlening met behoud van kennis en kunde binnen de eigen organisatie! Sterk@…

Lees meer
Nieuwbouw Amphia: Een nieuwe ziekenhuis...een nieuwe invulling rondom eten en drinken

JRM Food & Facitlities: onafhankelijk advies over service- en dienstverlening rondom eten en drinken

Lees meer
JRM heeft een nieuwe jas!

Wat kan je  in 10 jaar leren van samenwerken met elkaar in een hecht team? Dat de basis vertrouwen en gunnen moet zijn en dat kwetsbaarheid…

Lees meer
Over smaak valt niet te twisten, over kwaliteit wel!

Eten en drinken speelt een meer belangrijke rol in de gezondheid van mensen. De ver van ons bed show is dramatisch gekelderd in kijkcijfers…

Lees meer
Ziekenhuis bepaalt zelf koers en hoeveelheid aandacht voor goed eten

Ziekenhuis bepaalt zelf koers en hoeveelheid aandacht voor goed eten Zorg - Hoe serieus nemen de ziekenhuizen hun verantwoordelijkheid als…

Lees meer
Gratis koffie in de zorg: wel of niet doen?

Een gratis kop koffie in de wachtkamer van een zorginstelling wordt door 92 procent van de Nederlanders ervaren als een zeer gastvrij…

Lees meer
Management Symposium 'Zorg voor de Toekomst' - 8 maart 2018

Toekomst in de Zorg: waar liggen de kansen? 3 inspirerende sprekers delen hun visie op de toekomst met u.

Lees meer
De grootste groeimarkt van Nederland, ‘what else?!’

in 2040 bestaat Nederland voornamelijk uit ouderen. Waar gaan ze wonen, waar onderhouden ze hun sociale contacten, waar halen ze hun…

Lees meer
Gastvrijheid en gezondheid centraal op derde Talking Dinner-zorgdebat

Zorgdebat - Hoe ga je om met eten en drinken binnen de muren van het ziekenhuis, in de wetenschap dat de meeste patiënten er gemiddeld maar…

Lees meer
JRM Food & Facilities deelt kennis op Zorgtotaal 2017

JRM Food & Facilities deelt kennis op Zorgtotaal 2017. Op stand 09.B104 staan de adviseurs van JRM Food & Facilities voor u klaar om met u…

Lees meer
Pogingen om iets van de Zorg te maken

Deze overpeinzing van 2016 zijn de ‘zorgen over de Zorg’. Wat ik lees en hoor ik in de media, is zo’n beetje iedereen het wel met elkaar…

Lees meer
Aandacht is de grote waardebepaler in de zorg!

Aandacht! Ieder mens heeft behoefte aan het maken van verbinding met anderen. Oprechte aandacht beïnvloedt het welzijn van ons mensen. Deze…

Lees meer
Dedoreon en JRM Food & Facilities organiseerden Talking Dinner

Zorg - Hoe kom je tot de juiste invulling van eten en drinken in de zorg? Waar liggen in de zorg de uitdagingen en kansen? En welke…

Lees meer
Samenwerken en organiseren in belang van de Klant!

Alhoewel de berichtgeving in de media rondom V&D over een mogelijke overnamekandidaten, de moeizame onderhandelingen en de uiteindelijke…

Lees meer
Zelf koken boven alles verheven?

Vorige week was ik aanwezig bij het Facilitair Congres op de Horecava. Dagvoorzitter Rens de Jong (bekend van BNR nieuwsradio) opende het…

Lees meer
Communicatie en resprect

We leven in een vrij land waar veel is toegestaan. Nu zijn wij Nederlanders behoorlijk liberaal en vrij in doen en laten en als er al wat…

Lees meer
Beter eten in een ziekenhuis: een kwestie van kiezen!

Wie afgelopen week het tv-programma Van Liempt Live heeft gezien –of net als ik de uitzending heeft teruggezien via internet- heeft van…

Lees meer
Niet te inhoudelijk alstublieft!

Afdelingsmanagers krijgen soms als feedback van de direct leidinggevende manager, om tijdens het overleg niet ‘te inhoudelijk’ te worden!?…

Lees meer
Een brug tussen Zorg en Bedrijfsleven door Dedoreon en JRM Food & Facilities

Per 1 oktober 2015 slaan Dedoreon en JRM Food & Facilities de handen ineen om een brugfunctie te creëren tussen Zorg en Bedrijfsleven op het…

Lees meer
Sportieve samenwerking met Pitch & Putt Golf Papendal

JRM Food & Facilties is een sportieve samenwerking aangegaan met Pitch&Put Golf Papendal in Arnhem. De eerste stappen van JRM zijn gezet in…

Lees meer
Bewustwording rond het kookproces

Bewustwording rond het kookproces. Waar doen zorgorganisaties goed aan als ze voor de keuze staan om zelf te koken, convenience in te kopen…

Lees meer
Er was eens...de Buurvrouw

Dierbaren in mijn omgeving worden ouder en kwetsbaarder, ik wil er voor hen zijn zodra het nodig is, maar hoeveel mantelzorg zou ik kunnen…

Lees meer
JRM verwelkomt nieuwe partner!

Het team van JRM wordt versterkt! Per 1 mei 2015 start Chiara van Bergen – Monasso als Managing partner / Consultant bij JRM.

Lees meer
De uitdaging van kleinschalig wonen!

Zo ook de veranderingen in de ouderenzorg. De bijna volledige afbouw van de verzorgingshuisplaatsen en de transitie van de meeste…

Lees meer
Ondernemen volgens van der Valk: Zo 'slecht' nog niet!

Wie wel eens voet naar binnen zet bij een restaurant van Van der Valk, zal het met mij eens zijn: als het op ondernemerschap en…

Lees meer
Tips & Tricks | Horeca ondernemen in de zorg

Ziet u de exploitatie van horecafaciliteiten binnen uw zorgorganisatie als verlengstuk van uw eigen organisatie? En wilt u als organisatie…

Lees meer
Gastvrije webshop?

De gastvrouw nam zeer geconcentreerd kijkend op de tablet de bestelling op. Helaas keek zij niet of nauwelijks naar de gasten. De bestelling…

Lees meer
Streken

Via de media worden we dagelijks geconfronteerd met alle gewelddadigheden in de wereld, met als gevolg dat wij meer en meer waardering…

Lees meer
Rendement op advies

Goed advies betaalt zich terug! In de praktijk blijkt dit een wetmatigheid die niet altijd opgaat. Immers, het ene advies is het andere niet…

Lees meer
Week van de werkstress

Wist u dat het deze week , 3 tot en met 7 november, de week van de werkstress is. Ja hoor denkt u dan, die kan er ook nog wel bij. Helemaal…

Lees meer
Participeren niet zonder risico

Ouderen ongerust. 1 januari 2015: het scheiden van wonen en zorg; de overheveling van zorgtaken van de overheid naar de gemeenten. Veel…

Lees meer
Hoe veilig is ons voedsel

Hoe veilig is ons voedsel? Een naar mijn mening terechte vraag die ik mijzelf dan ook stel als ik weer eens bij de supermarkt de schappen…

Lees meer
Dromen mag!

Op een regenachtige zondag, zat ik een ontspannende ‘feel good’ komedie te kijken met onder andere Jane Fonda, Geraldine Chaplin en Daniel…

Lees meer
Ben jij gepassioneerd onder werktijd?

Het geeft altijd zoveel energie wanneer ik ondernemers en medewerkers ontmoet die vol van enthousiasme en stralend van positieve energie…

Lees meer
De participatieve samenwerking!

Voor een goede samenwerking binnen organisaties zijn basisafspraken, gevoed vanuit de theorie, noodzakelijk. Ongeacht of het nu afspeelt op…

Lees meer
Ruimte om te ondernemen

Ondernemen met eten en drinken in een ziekenhuis Amphia

Lees meer
Gezond ouder worden: een gezameijke uitdaging

Lees meer
Voedselveiligheid:"Mij een zorg!:"

Met de veiligheid van ons voedsel zit het wel goed!…Toch? Daar ben ik niet meer zo zeker van. De laatste tijd zijn de kwaliteit en de…

Lees meer
Mag ik van u 'Ambiance' alstublieft?

Hoe zorgen we met elkaar voor 'Ambiance'

Lees meer
icon-jrm3.svg
JRM
icon-portfolio.svg
Portfolio
sterkatwerk.png
Sterk @ Werk
icon-activiteiten.svg
Activiteiten
arrow_upward