Kwaliteitsslag met behoud kennis én kunde eigen organisatie!

Niels

Niels

2020-06-22 12:45:04

JRM biedt met Sterk@Werk medewerkers én organisaties de mogelijkheid om op eigen kracht en vanuit de eigen organisatie te werken aan optimalisatie van product- en dienstverlening. Dat met behoud van kennis en kunde binnen de eigen organisatie. 

Kwaliteitsbehoud in eigen organisatie

Bij een toenemend aantal opdrachtgevers is succesvol samengewerkt, waarbij de aanpak een combinatie is geweest van coaching, begeleiding, advies en ontwikkelen.  Het is een combinatie gebleken die daadwerkelijk organisaties versterkt en bijdraagt aan het behoud van kennis en kunde. Zo zijn medewerkers, operationeel leidinggevenden en managers beter in staat resultaten te realiseren en daar ook zelf eigenaar van te zijn (en te blijven). Door kennisoverdracht (kennissessies), het eigen maken van vaardigheden en het inzetten van concrete tools, worden stappen gezet. JRM bewaakt en begeleidt vanuit haar rol samen met de opdrachtgever de resultaatdoelstellingen en het afgesproken tijdspad. |Sterk@Werk onderdeel: Focus op vakinhoud & cijfers

Sterk@Werk op maat 

Sterk@Werk is op maat en richt zich op de mens én de organisatie! Het is daarom dat ondersteuning geboden wordt in-company: het ‘speelveld’ waar het moet gebeuren en de context geeft waarbinnen geacteerd moet worden. Daarbij valt te denken aan interactie en onderlinge afstemming die plaatsvindt in en met de (directe) werkomgeving, de heersende bedrijfscultuur, maar zeker ook de menselijke dynamiek binnen organisaties die bepalend zijn.  Het zijn allemaal zaken die het resultaat beïnvloeden en waar je als professional mee om moet gaan.
De professional, die zich moet manifesteren in eerder genoemd ‘speelveld’, beschikt al over kwaliteiten, vaardigheden en werkervaringen. De vraag is in hoeverre de professional in staat is met deze bagage met succes te acteren binnen het ‘speelveld’. Wat zijn daarbij de eventuele ontwikkelpunten om vanuit Sterk@Werk mee aan de slag te gaan? |Sterk@Werk onderdeel: Focus op jezelf / Focus op functie-inhoud

SMART-aanpak

Bij aanvang van het traject worden er afspraken gemaakt. Zo worden tijdens de kennismaking en een uitgebreide intake samen concrete resultaatdoelstellingen en commitment overlegd en wordt een tijdspad opgesteld met tussentijdse resultaatgebieden. Waar liggen vanuit functie-inhoud kansen en mogelijkheden in verbinding met de organisatievisie en wat zijn concrete organisatiestukken om in te brengen binnen Sterk@Werk. |Sterk@Werk onderdeel: Focus op ondernemerschap

Voorbeeldcase Woonzorgorganisatie
Facilitair manager Toon zag zijn organisatie veranderen van een traditioneel verzorgingshuis, naar een verpleeghuis met kleinschalige woonvormen. Van hem werd verwacht om van een traditionele leidinggevende rol en bedrijfsstructuur, over te stappen naar het coachen en faciliteren van zelfsturende teams. Een mooie uitdaging, maar buiten zijn ‘comfortzone’. Hij kreeg best wat buikpijn, hoe pak ik het aan, hoe krijg ik de organisatie mee, wat moet ik allemaal gaan regelen en hoe pak ik mijn nieuwe rol? Niels is met hem aan de slag gegaan op basis van de Sterk@Werk methode.

Hoe zag Sterk@Werk eruit voor Toon? Voor Toon was het vooral zaak om in beweging te komen vanuit zijn nieuwe rol als teamcoach en deze positie krachtig weg te zetten in de organisatie. Vanuit de intentie om meer zichtbaar te zijn en draagvlak te creëren om daadwerkelijk dingen te kunnen bewerkstellingen, is de organisatie in beweging gebracht. Door in de organisatie ‘lawaai’ te maken en collega afdelingen in de organisatie te betrekken en te  informeren, is gewerkt aan zichtbaarheid en draagvlak voor toekomstige planvorming. Concrete stappen zijn geweest het structureel bijwonen van afdeling-overstijgende werkoverleggen, coaching on-the-job en het organisatiebreed informeren via nieuwsbrieven. Ook is met concrete acties en planvorming de aansluiting gezocht met de organisatievisie.  
Het team is begeleid naar meer taak-volwassenheid en zelfsturing. Met Toon is vooral gekeken naar de manier waarop hij zijn kwaliteiten en communicatieve vaardigheden zo goed mogelijk kan inzetten om de zelfsturende teams te faciliteren. Toon heeft gewerkt aan een meer coachende stijl van leiding geven waarbij hij waardevolle ervaringen heeft kunnen opdoen met ervaringen uit de eigen praktijk. Vallen en opstaan op basis van proefondervindelijk vaststellen. Onder begeleiding is gereflecteerd op eigen ervaringen en heeft er hands-on coaching plaatsgevonden op houding en gedrag in de eigen werkomgeving.  Toon heeft mooie stappen laten zien in zijn ontwikkeling en het effectief ondersteunen van zijn teams. Toon zegt zelf over Sterk@Werk: ”Vanuit stilstand zijn wij in beweging gekomen. Zo fijn dat we als organisatie eigenaar zijn van de doorgemaakte groei en de belangrijke zaken geland zijn in de organisatie. Doordat ik ruimte heb gekregen ( van Niels moet ik zeggen heb gecreëerd ), sluit ik op structurele basis aan bij diverse organisatie brede overleggen, kan ik rekenen op meer draagvlak, denk ik  mee en werk ik overstijgend samen met andere afdelingen. Ze weten me te vinden en zoeken me op. Wel lastig vind ik het nog steeds om zaken in een concreet plan vorm te geven en daarmee anderen te overtuigen. Daar werken we aan volgens het principe voordoen, samen doen, zelf doen. Ik merk dat de teksten steeds meer eigen zijn en minder Sterk@Werk en mijn plannen gewaardeerd en opgepakt worden in mijn organisatie!”   

Externe kennis & expertise

Vanuit JRM wordt benodigde kennis en expertise ingebracht. Het Sterk@Werk-programma is erop gericht om kennis en inzichten, onder begeleiding, zodanig aan te bieden dat verdere groei en ontwikkeling worden gestimuleerd. Men wordt uitgedaagd om met een concreet vraagstuk op een ondernemende en proactieve wijze aan de slag te gaan. Daarbij is aandacht voor planvorming, beheersen en beheren. |Sterk@Werk onderdeel: Focus op ondernemerschap / Focus op vak inhoud & cijfers

Inzet en kosten: geen open einde oefening!

In 3 maanden al resultaten behalen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling, een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie visie en meer inzicht in exploitatie en beheer; dat is Sterk@Werk! Doordat het traject in-company wordt gegeven, op maat wordt ingevuld en werkt met concrete organisatievraagstukken, heeft Sterk@Werk impact! Meer interactie in de werkomgeving die afdeling overstijgend doorwerkt draagt bij aan meer draagvlak en een organisatiebrede borging en implementatie. 

Voorbeeldcase Ziekenhuis
Manager Horeca & Services Marije zag na een traject van inbesteden van bedrijfscatering haar rol veranderen binnen het ziekenhuis. Als operationeel eindverantwoordelijke werd van haar een meer ‘commerciële bedrijfsvoering’ gevraagd op basis van (bedrijfsmatig) ondernemerschap. Voor haar een mooie kans om dit te gaan ervaren en zich hierin verder te ontwikkelen. 

Hoe zag Sterk@Werk eruit voor Marije? Tijdens de intake is ‘de nieuwe onderneming’ geanalyseerd. Al snel werd duidelijk dat de ´nieuwe onderneming´ een andere aansturing verlangde dan men gewend was. Enerzijds een meer ondernemende bedrijfsvoering op basis van meer commercieel acteren, anderzijds werd van het catering team een meer pro-actieve gastgerichte houding gevraagd. Vanuit Sterk@Werk is Marije gecoacht en bijgeschoold in benodigde vakkennis en bedrijfsmatige inzichten om haar eigen tools rondom sturing vorm te geven en te organiseren. Dagelijks kan ze nu in een handig dashboard overzicht alle relevante kengetallen interpreteren en gebruiken in het dagelijks reilen en zeilen. 
Door nu juist de dagelijkse praktijk in de organisatie als ‘leeromgeving’ te gebruiken en hier ook de specifieke leermomenten uit te halen, heeft Marije aan haar eigen vaardigheden rondom interactie en aansturing kunnen werken en is haar team op een positieve wijze door haar meegenomen naar gewenste veranderingen. Het team kon daarbij rekenen op kwalitatieve ondersteuning van hun leidinggevende. Marije: ”Ik heb de combinatie van in de praktijk van de eigen organisatie werken aan concrete resultaten én de focus op persoonlijke ontwikkeling  als zeer leerzaam ervaren. Ik was mij tot voor kort niet voldoende bewust van de invloed die ik als leidinggevende kan hebben om de kwaliteit van mijn team te verbeteren.” Met een glimlach vervolgt ze: ”Ik heb veel opgestoken van alle feedback en met regelmaat hebben we samen gelachen om de soms bijzondere leermomenten en mijn eigen onbewuste gedrag daarin. Zeer waardevol om de leermomenten daarbij heel concreet uit de eigen organisatie te halen en ook heel hands-on in mijn eigen organisatie de veranderingen te bewerkstellingen. Mooi dat ik aan den lijve heb kunnen ervaren wat de uitwerkingen kunnen zijn van houding en gedrag, oorzaak en gevolg.” 

Vraag je jezelf af of Sterk@Werk iets voor jouw kan doen? Uiteindelijk gaat het erom dat je over de juiste kennis en kunde beschikt en in staat bent dit in te zetten voor jouw organisatie. Daarbij streef je naar een professionele en effectieve manier van invulling geven aan jouw functie; een manier die niet alleen succesvol is maar ook passend is bij jou als persoon: vakinhoudelijk en op basis van persoonlijke sterkten.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die Sterk@Werk biedt voor jou en jouw organisatie? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak om kennis te maken en je verder te laten informeren. contactformulier  

sterkatwerk.png

  • Coaching, advies, begeleiding en ontwikkelen 
  • Concreet aan de slag in eigen organisatie
  • No-nonsense aanpak met resultaat
  • Unieke combi van zelf doen en inhuur
  • Focus op de professional en de organisatie
  • Gelijktijdig vakkennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die Sterk@Werk biedt voor jou en jouw organisatie? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak voor een nadere kennismaking. Bel 0314 842117 of laat een bericht achter via ons contactformulier.  

Gesprek laden
Vernieuwing keukenvoorzieningen in de zorg

JRM Food & Facitlities: onafhankelijk advies over service- en dienstverlening rondom vernieuwing keukenvoorzieningen in de zorg

Lees meer
Kwaliteitsslag met behoud kennis én kunde eigen organisatie!

Medewerkers en organisaties optimaliseren product- en dienstverlening met behoud van kennis en kunde binnen de eigen organisatie! Sterk@…

Lees meer
Nieuwbouw Amphia: Een nieuwe ziekenhuis...een nieuwe invulling rondom eten en drinken

JRM Food & Facitlities: onafhankelijk advies over service- en dienstverlening rondom eten en drinken

Lees meer
JRM heeft een nieuwe jas!

Wat kan je  in 10 jaar leren van samenwerken met elkaar in een hecht team? Dat de basis vertrouwen en gunnen moet zijn en dat kwetsbaarheid…

Lees meer
Over smaak valt niet te twisten, over kwaliteit wel!

Eten en drinken speelt een meer belangrijke rol in de gezondheid van mensen. De ver van ons bed show is dramatisch gekelderd in kijkcijfers…

Lees meer
Ziekenhuis bepaalt zelf koers en hoeveelheid aandacht voor goed eten

Ziekenhuis bepaalt zelf koers en hoeveelheid aandacht voor goed eten Zorg - Hoe serieus nemen de ziekenhuizen hun verantwoordelijkheid als…

Lees meer
Gratis koffie in de zorg: wel of niet doen?

Een gratis kop koffie in de wachtkamer van een zorginstelling wordt door 92 procent van de Nederlanders ervaren als een zeer gastvrij…

Lees meer
Management Symposium 'Zorg voor de Toekomst' - 8 maart 2018

Toekomst in de Zorg: waar liggen de kansen? 3 inspirerende sprekers delen hun visie op de toekomst met u.

Lees meer
De grootste groeimarkt van Nederland, ‘what else?!’

in 2040 bestaat Nederland voornamelijk uit ouderen. Waar gaan ze wonen, waar onderhouden ze hun sociale contacten, waar halen ze hun…

Lees meer
Gastvrijheid en gezondheid centraal op derde Talking Dinner-zorgdebat

Zorgdebat - Hoe ga je om met eten en drinken binnen de muren van het ziekenhuis, in de wetenschap dat de meeste patiënten er gemiddeld maar…

Lees meer
JRM Food & Facilities deelt kennis op Zorgtotaal 2017

JRM Food & Facilities deelt kennis op Zorgtotaal 2017. Op stand 09.B104 staan de adviseurs van JRM Food & Facilities voor u klaar om met u…

Lees meer
Pogingen om iets van de Zorg te maken

Deze overpeinzing van 2016 zijn de ‘zorgen over de Zorg’. Wat ik lees en hoor ik in de media, is zo’n beetje iedereen het wel met elkaar…

Lees meer
Aandacht is de grote waardebepaler in de zorg!

Aandacht! Ieder mens heeft behoefte aan het maken van verbinding met anderen. Oprechte aandacht beïnvloedt het welzijn van ons mensen. Deze…

Lees meer
Dedoreon en JRM Food & Facilities organiseerden Talking Dinner

Zorg - Hoe kom je tot de juiste invulling van eten en drinken in de zorg? Waar liggen in de zorg de uitdagingen en kansen? En welke…

Lees meer
Samenwerken en organiseren in belang van de Klant!

Alhoewel de berichtgeving in de media rondom V&D over een mogelijke overnamekandidaten, de moeizame onderhandelingen en de uiteindelijke…

Lees meer
Zelf koken boven alles verheven?

Vorige week was ik aanwezig bij het Facilitair Congres op de Horecava. Dagvoorzitter Rens de Jong (bekend van BNR nieuwsradio) opende het…

Lees meer
Communicatie en resprect

We leven in een vrij land waar veel is toegestaan. Nu zijn wij Nederlanders behoorlijk liberaal en vrij in doen en laten en als er al wat…

Lees meer
Beter eten in een ziekenhuis: een kwestie van kiezen!

Wie afgelopen week het tv-programma Van Liempt Live heeft gezien –of net als ik de uitzending heeft teruggezien via internet- heeft van…

Lees meer
Niet te inhoudelijk alstublieft!

Afdelingsmanagers krijgen soms als feedback van de direct leidinggevende manager, om tijdens het overleg niet ‘te inhoudelijk’ te worden!?…

Lees meer
Een brug tussen Zorg en Bedrijfsleven door Dedoreon en JRM Food & Facilities

Per 1 oktober 2015 slaan Dedoreon en JRM Food & Facilities de handen ineen om een brugfunctie te creëren tussen Zorg en Bedrijfsleven op het…

Lees meer
Sportieve samenwerking met Pitch & Putt Golf Papendal

JRM Food & Facilties is een sportieve samenwerking aangegaan met Pitch&Put Golf Papendal in Arnhem. De eerste stappen van JRM zijn gezet in…

Lees meer
Bewustwording rond het kookproces

Bewustwording rond het kookproces. Waar doen zorgorganisaties goed aan als ze voor de keuze staan om zelf te koken, convenience in te kopen…

Lees meer
Er was eens...de Buurvrouw

Dierbaren in mijn omgeving worden ouder en kwetsbaarder, ik wil er voor hen zijn zodra het nodig is, maar hoeveel mantelzorg zou ik kunnen…

Lees meer
JRM verwelkomt nieuwe partner!

Het team van JRM wordt versterkt! Per 1 mei 2015 start Chiara van Bergen – Monasso als Managing partner / Consultant bij JRM.

Lees meer
De uitdaging van kleinschalig wonen!

Zo ook de veranderingen in de ouderenzorg. De bijna volledige afbouw van de verzorgingshuisplaatsen en de transitie van de meeste…

Lees meer
Ondernemen volgens van der Valk: Zo 'slecht' nog niet!

Wie wel eens voet naar binnen zet bij een restaurant van Van der Valk, zal het met mij eens zijn: als het op ondernemerschap en…

Lees meer
Tips & Tricks | Horeca ondernemen in de zorg

Ziet u de exploitatie van horecafaciliteiten binnen uw zorgorganisatie als verlengstuk van uw eigen organisatie? En wilt u als organisatie…

Lees meer
Gastvrije webshop?

De gastvrouw nam zeer geconcentreerd kijkend op de tablet de bestelling op. Helaas keek zij niet of nauwelijks naar de gasten. De bestelling…

Lees meer
Streken

Via de media worden we dagelijks geconfronteerd met alle gewelddadigheden in de wereld, met als gevolg dat wij meer en meer waardering…

Lees meer
Rendement op advies

Goed advies betaalt zich terug! In de praktijk blijkt dit een wetmatigheid die niet altijd opgaat. Immers, het ene advies is het andere niet…

Lees meer
Week van de werkstress

Wist u dat het deze week , 3 tot en met 7 november, de week van de werkstress is. Ja hoor denkt u dan, die kan er ook nog wel bij. Helemaal…

Lees meer
Participeren niet zonder risico

Ouderen ongerust. 1 januari 2015: het scheiden van wonen en zorg; de overheveling van zorgtaken van de overheid naar de gemeenten. Veel…

Lees meer
Hoe veilig is ons voedsel

Hoe veilig is ons voedsel? Een naar mijn mening terechte vraag die ik mijzelf dan ook stel als ik weer eens bij de supermarkt de schappen…

Lees meer
Dromen mag!

Op een regenachtige zondag, zat ik een ontspannende ‘feel good’ komedie te kijken met onder andere Jane Fonda, Geraldine Chaplin en Daniel…

Lees meer
Ben jij gepassioneerd onder werktijd?

Het geeft altijd zoveel energie wanneer ik ondernemers en medewerkers ontmoet die vol van enthousiasme en stralend van positieve energie…

Lees meer
De participatieve samenwerking!

Voor een goede samenwerking binnen organisaties zijn basisafspraken, gevoed vanuit de theorie, noodzakelijk. Ongeacht of het nu afspeelt op…

Lees meer
Ruimte om te ondernemen

Ondernemen met eten en drinken in een ziekenhuis Amphia

Lees meer
Gezond ouder worden: een gezameijke uitdaging

Lees meer
Voedselveiligheid:"Mij een zorg!:"

Met de veiligheid van ons voedsel zit het wel goed!…Toch? Daar ben ik niet meer zo zeker van. De laatste tijd zijn de kwaliteit en de…

Lees meer
Mag ik van u 'Ambiance' alstublieft?

Hoe zorgen we met elkaar voor 'Ambiance'

Lees meer
icon-jrm3.svg
JRM
icon-portfolio.svg
Portfolio
sterkatwerk.png
Sterk @ Werk
icon-activiteiten.svg
Activiteiten
arrow_upward