De Zorgcirkel

Projectomschrijving

De Zorgcirkel is een specialist op het gebied van Wonen, Welzijn, Services, Zorg, Behandeling en Preventie, met name voor ouderen. De Zorgcirkel biedt haar diensten aan in meer dan 20 intramurale locaties en middels thuiszorg in de regio Noord-Holland.

De veranderende zorg en gewijzigde verwachtingen van consumenten hebben ook gevolgen voor eten en drinken binnen de locaties van de Zorgcirkel en de (potentiële) klanten daarbuiten. De processen rondom eten en drinken zowel de back-office (bereiding) als de front-office (maaltijdverstrekking aan cliënten) zullen meer vraaggestuurd moeten worden georganiseerd, passend bij de doelgroepen en gekenmerkt door eenvoud, welbevinden en thuisgevoel.

In uitvoering:

  •  Optimalisatietraject productiekeuken
  •  Uitrol verbetermogelijkheden front office
  •  Advies op diverse voedingsvraagstukken

Uitgevoerd:

  •  Begeleidingstraject visie op Eten & Drinken en vertaling in uitgangspunten
  •  Inventarisatie en analyse huidige kosten en kwaliteit maaltijdvoorziening
  •  Scenario onderzoek toekomstige maaltijdvoorziening
icon-jrm3.svg
JRM
icon-portfolio.svg
Portfolio
sterkatwerk.png
Sterk @ Werk
icon-activiteiten.svg
Activiteiten
arrow_upward