Laverhof

De zorg- en dienstverlening van Laverhof richt zich op ouderen in de regio’s Heeswijk, Schijndel, Uden en omstreken en op religieuzen van diverse congregaties, zowel in de wijk als vanuit vier intramurale locaties. Op diverse plaatsen in de regio ondersteunt Laverhof lokale initiatieven om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van dagopvang en eetpunten. Leven als thuis is het motto en de belofte van Laverhof.

In uitvoering:

  • Begeleiding implementatie gekozen scenario in front office concepten vanuit de centrale productiekeuken
  • Begeleiding inrichten organisatie en ruimte van de centrale productiekeuken

Uitgevoerde projecten

Visie ontwikkelingstraject en scenario onderzoek Eten & Drinken Laverhof locaties, bestaande uit:

  • Ontwikkelen van een breed gedragen visie op Eten & Drinken en concretisering van deze visie in uitgangspunten.
  • Inventariseren van de huidige maaltijdvoorziening, bestaande uit het beoordelen van de functionaliteit, de kwaliteitsbeleving en de bijbehorende kosten
  • Rapportage en advies over mogelijke toekomstige en toekomstbestendige concepten, op basis van een kostenbegroting en een analyse van de kwalitatieve consequenties.’
icon-jrm3.svg
JRM
icon-portfolio.svg
Portfolio
sterkatwerk.png
Sterk @ Werk
icon-activiteiten.svg
Activiteiten
arrow_upward