Stichting in Noord-Nederland

Voor een zorgstichting met 11 intramurale locaties in Noord-Nederland heeft JRM Food & Facilities onderzocht in hoeverre de huidige maaltijdvoorziening op kwalitatieve en kwantitatieve (bedrijfsmatige) aspecten presteert. Daarnaast heeft JRM Food & Facilities in kaart gebracht welke alternatieve conceptscenario’s aansluiten op de visie eten en drinken van de organisatie en beantwoorden aan de gestelde uitgangspunten.
Bij het schetsen van de toekomstscenario’s zijn er twee thema’s waar separaat aandacht aan is besteed, namelijk varianten qua uitbrengmaaltijden in relatie tot de mogelijke scenario’s en het vraagstuk van in- of uitbesteden van de maaltijdvoorziening.

Uitgevoerd project:

  • Advies en ondersteuning van de projectgroep bij het inventariseren van de huidige maaltijdvoorziening, het beoordelen van de functionaliteit, de kwaliteitsbeleving en de bijbehorende kosten.
  • Kwantitatief en kwalitatief inzicht in en advies met betrekking tot de ontwikkeling van de mogelijke toekomstige en toekomstbestendige concepten, rekening houdend met toenames en / of afnames in het aantal maaltijden.
  • Analyse van diverse scenario’s en mogelijkheden met betrekking tot uitbrengmaaltijden en het al dan niet uitbesteden van de maaltijdvoorziening.
icon-jrm3.svg
JRM
icon-portfolio.svg
Portfolio
sterkatwerk.png
Sterk @ Werk
icon-activiteiten.svg
Activiteiten
arrow_upward