Woonzorggroep Samen

Woonzorggroep Samen is een organisatie binnen de gezondheidssector Verzorging en Verpleging. Zij levert diensten op het gebied van intra- en extramurale zorg, behandeling en overige diensten op het terrein van welzijn.

De uitgevoerde opdracht

Het op onafhankelijke basis inventariseren van de huidige situatie van de productiekeukens en de restauratieve voorzieningen op kwalitatieve, kwantitatieve en financiële aspecten met als resultaat een analyse en advies over mogelijke verbeteringen en efficiency van de processen in relatie tot Gastvrijheids concepten.

icon-jrm3.svg
JRM
icon-portfolio.svg
Portfolio
sterkatwerk.png
Sterk @ Werk
icon-activiteiten.svg
Activiteiten
arrow_upward