Zusters van Liefde

Op de locatie in Tilburg, waar Zusters van Liefde wonen in woonzorgcentrum Mater Misericordiae en de Nederlandse Provincie bestuurt vanuit het Provincialaat, zijn diverse ontwikkelingen gaande op het gebied van huisvesting en dienstverlening, zoals het scheiden van wonen en zorg en nieuwbouw- en renovatieplannen door externe partners. Het Provinciaal Bestuur hecht veel waarde aan gastvrijheid en een kwalitatief goede maaltijdvoorziening en wil dit garanderen voor de Zusters van Liefde, voor bezoekers en voor leken die in de nabije omgeving van de zusters wonen, ook in de nieuwe situatie. Het Provinciaal Bestuur heeft daarom diverse maaltijdvoorziening scenario’s kwantitatief en kwalitatief laten onderzoeken door JRM Food & Facilities, zodat daaruit de juiste keuze gemaakt kan worden.

Uitgevoerd project:
Ontwikkelen van een breed gedragen visie op Eten & Drinken en concretisering van deze visie in uitgangspunten.
Inventariseren van de huidige maaltijdvoorziening, bestaande uit het beoordelen van de functionaliteit, de kwaliteitsbeleving en de bijbehorende kosten.
Rapportage en advies over mogelijke toekomstige en toekomstbestendige concepten qua beheervorm, werkwijze en locatie; op basis van een kostenbegroting en een analyse van de kwalitatieve consequenties.
Gespreksbegeleiding met diverse belanghebbenden met betrekking tot de toekomstige maaltijdvoorziening.

icon-jrm3.svg
JRM
icon-portfolio.svg
Portfolio
sterkatwerk.png
Sterk @ Werk
icon-activiteiten.svg
Activiteiten
arrow_upward